Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Sekretariat email:   sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email:  szkola.rzeszow@pijarzy.pl
Wicedyrektor email:  dyrekcja.rzeszow@pijarzy.pl
tel:   +48 690 499 895 (17) 770 72 86,  
Konsultacje (umawiane przez sekretariat): o. Dyrektora - czw. 14:00-17:00, p. Wicedyrektor - śr. 15:00-17:00

Szkoła Zakonu Pijarów - Aktualności

Zebrania dla rodziców

Klasy 0-3 w środę (09.09) o godz. 18:00

Klasy 4-6 w czwartek (10.09) o godz. 18:00

Spotkanie rozpocznie się w auli szkolnej, na którym zostaną podane ważne informacje związane z organizacją roku szkolnego.

Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust, oraz skorzystania z płynu dezynfekcyjnego. Wejście do szkoły za pomocą karty.

(Rodzice uczniów klas „0” wejście od placu zabaw, 1-3 od strony zachodniej „od cmentarza”, 4-6 główne wejście od ulicy Bałtyckiej)