Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Sekretariat email:   sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email:  szkola.rzeszow@pijarzy.pl
Wicedyrektor email:  dyrekcja.rzeszow@pijarzy.pl
tel:   +48 690 499 895 (17) 770 72 86,  
Konsultacje o. Dyrektora - czw. 14:00-17:00 (umawiane przez sekretariat), p. Wicedyrektor - śr. 15:00-17:00

Strefa ucznia – Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe
 • Poniedziałek

  • Kółko wyrównawcze z matematyki dla klas 5 (co dwa tygodnie) 7:30 – 8:00 (sala nr 18 lub 19) p. Fatima A.
  • Kółko matematyczne dla uczniów uzdolnionych dla klas 5 (co dwa tygodnie) 7:30 – 8:00 (sala nr 18) p. Fatima A.
  • Zajęcia wyrównawcze dla klasy 1 A  11:50 – 12:35
  • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, gry i zabawy – klasy 2 (dziewczynki) godz. 13:00 – 13:45
  • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, gry i zabawy – klasy 4 i 5 godz. 14:00 – 15:30

 • Wtorek

  • „Klub młodego naukowca” od 7:15 (sala nr 15) p. Ilona Kruk
  • Kółko literackie 13:00-13:45 p. Klaudia Zięba
  • Kółko religijne „Mały Calasanz” dla klas 4 i 5 od 14:00 (sala nr 19) o. Bartłomiej Koszyk SP

 • Środa

  • Kółko z języka hiszpańskiego dla klas 5 od 7:15 do 8:00
  • Szkolne koło dyskusyjne (raz w miesiącu) od 14:00
  • Kółko „Matematyczny AS” dla uczniów uzdolnionych z klas 4 (co dwa tygodnie) od godz. 07:15 (sala nr 16) p. A. Płonka
  • Kółko wyrównawcze z matematyki dla klas 4 (co dwa tygodnie) od godz. 07:15 (sala nr 16) p. A. Płonka
  • Kółko plastyczno-teatralne od 13:00 do 15:00 p. Małgorzata Stopyra i p. Agata Chmiel
  • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, gry i zabawy klasy 2 (chłopcy) godz. 13:00 – 13:45
  • Zajęcia sportowe – koszykówka, siatkówka, tenis klasy 4 i 5 godz. 14:00 – 15:30

 • Czwartek

  • Kółko taneczne 13:00 – 13:45 (p. Anna Binko)
  • Kółko muzyczne 13:00 – 13:45 (p. Dariusz Kosak)
  • Kółko plastyczne 13:00 – 13:45 (p. Aleksandra Bogusz)
  • Kółko wokalne 13:00 – 13:45 (p. Kinga Drozd)
  • Zajęcia sportowe – koszykówka, siatkówka, tenis – klasy 4 i 5 godz. 15:00 – 16:30
  • Zajęcia teatralne dla wszystkich grup wiekowych godz. 15:00 – 16:30

 • Piątek

  • Kółko z języka polskiego dla klas 5 od 7:15 do 8:00 (sala nr 18) p. Beata Śmiałek
  • Kółko survivalowe od 14:50 (sala nr 15) p. I. Kruk, p. P. Kilar
  • Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, gry i zabawy – klasy 1 (dziewczynki) godz. 13:00 – 13:45
  • Szachy (zajęcia odbywają się w sali nr 14) od godz. 13:05 do godz. 15:40