Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Sekretariat email:   sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email:  szkola.rzeszow@pijarzy.pl
Wicedyrektor email:  dyrekcja.rzeszow@pijarzy.pl
tel:   +48 690 499 895 (17) 770 72 86,  
Konsultacje (umawiane przez sekretariat): o. Dyrektora - czw. 14:00-17:00, p. Wicedyrektor - śr. 15:00-17:00

Szkoła Zakonu Pijarów - Aktualności

Z książką jest Ci do twarzy

„Z książką jest Ci do twarzy”

 Regulamin

Konkurs dla klas 4-6

Organizator: Biblioteka szkolna

Termin konkursu: 12.11 – 05.12.2020r.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów klas 4-6  do udziału w konkursie

na wykonanie ciekawego i zabawnego zdjęcia z książką!

 Zasady ogólne:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 4-6.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia osoby i książki (książki dla dzieci/młodzieży) metodą selfie.
 3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w przestrzeni domowej.
 1. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym.
 2. Na konkurs należy przesłać 1 zdjęcie, kolorowe lub czarno-białe. Zdjęcie powinny być dostarczone w maksymalnej możliwej rozdzielczości, w formacie jpg. Zdjęcie może być poddane obróbce w programach graficznych. Nie należy stosować fototmontaży, ani kolaży polegających na łączeniu elementów pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji.
 3. Zdjęcie należy wysyłać na adres biblioteki szkolnej: biblioteka.rzeszow@pijarzy.pl

podając: imię, nazwisko i  klasę do: 05.12.2020r.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez Komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 2. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  – zgodność z tematem,
  – oryginalność,
  – pomysłowość,
  – walory artystycznę wykonanego zdjęcia,
  – jakość techniczna pracy,
 3. Komisja Konkursowa przyzna odpowiednio: I, II, III miejsce. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień specjalnych.
 4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie 😊

*Fotografie zawarte w grafice plakatu „Z Książką jest Ci do twarzy” wykorzystano z Internetu.