Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Obiady i menu

Menu

Jadłospis tygodniowy (20.09 – 24.09.2021)

Pobierz…

Jadłospis tygodniowy

 • Posiłki są przygotowane na podstawie warunków uwzględnionych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
 • Skład i wykaz posiłków dostępny na stołówce
 • Jadłospis opracowała mgr Justyna Cwynar- Baran
 • zastrzegamy sobie prawo zmiany jadłospisu w wyjątkowych przypadkach

Zasady korzystania ze stołówki

 1. obiady.kalasancjusz@gmail.com.
 • W Punkcie Przedszkolnym (klasy 0) nie ma możliwości wyboru wyłącznie jednego dania – stawka żywieniowa jest zgodna ze stawką obowiązującą dla szkoły;
 • www.edziecko.edu.pl; rodzic (opiekun prawny) uzyskuje dostęp (login i hasło) do platformy na początku roku szkolnego;
 • Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 • w przypadku planowanej nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt
  wcześniej w programie stołówkowym na platformie www.edziecko.edu.pl lub mailowo: obiady.kalasancjusz@gmail.com
 • w przypadku nieplanowanej nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8:30 danego dnia w programie stołówkowym na platformie www.edziecko.edu.pl lub mailowo: obiady.kalasancjusz@gmail.com;  
 • inne formy zgłoszenia nieobecności (np. przez wychowawcę) nie będą respektowane;
 • Nie ma możliwości zmiany rodzaju posiłku w czasie trwającego miesiąca. Zmian rodzaju posiłku można dokonać po zamknięciu semestru zimowego lub w kolejnym roku szkolnym
 • Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca.
 • Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady.
 • W przypadku skierowania uczniów do nauczania zdalnego:
  • nieobecność uczniów jest zaznaczana w programie stołówkowym na platformie www.edziecko.pl automatycznie przez organizatora obiadów;
  • w przypadku zgłoszenia dziecka do nauczania stacjonarnego nieobecności zostają anulowane
 • Do wypełnienia i złożenia podpisanej Karty Zgłoszeniowej Dziecka na obiady w stołówce szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Rzeszowie są zobowiązani:
  • rodzice (opiekunowie prawni) dziecka po raz pierwszy korzystający ze stołówki szkolnej,
  • rodzice (opiekunowie prawni) dzieci z Punktu Przedszkolnego (klasy 0),
  • rodzice (opiekunowie prawni) dzieci, którzy wcześniej złożyli rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej.

Pliki do pobrania: