Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Adres

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Sekretariat czynny

Poniedziałek - Piątek
7:00 - 15:00

Gabinet pielęgniarki

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek, Środa i Piątek 7:25 – 11:25

Wtorek i Czwartek 11:45 – 15:00

WAŻNE INFORMACJE:

Informacje pielęgniarki szkolnej w roku szkolnym 2021/2022

  1. Pielęgniarka/higienistka szkolna sprawuje nadzór nad uczniami w szkole w oparciu o ustawę o opiece zdrowotnej nad uczniami z dn. 12.04.2019r.
  2. Fluoryzacja dla I-VI odbywa się 6 razy w roku szkolnym, co 6 tyg. preparatem Fluormex. Na fluoryzację wymagana jest zgoda rodziców w I kl. W tym roku ze względu na koronawirusa nie będzie fluoryzacji. W razie zmiany decyzji przez służby epidemiologiczne, będzie wznowiona.
  3. Bilanse zdrowia odbywają się w klasach 0,III,VII. Badania przesiewowe odbywają się w kl. V.

Badania do bilansu  przewiduję w terminach;

  • Wrzesień/październik2021 kl. III, kl. I, które nie miały w kl.0
  • Listopad/grudzień kl.0
  • Luty-kwiecień 2022 kl. V

Uczeń po dokonaniu pomiarów (masy ciała, wzrostu, badanie wzroku, postawy ciała, ciśnienia krwi) otrzymuje kartę bilansową wypełnioną przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną, wychowawcę, rodziców/opiekunów prawnych. Udaje się z rodzicem do lekarza POZ w celu wykonania bilansu.

Proszę o terminowe wykonanie bilansu i zwrot kart bilansowych, co usprawni pracę i  pozwoli uzupełnić ew. zaległości.

  • Uczniowie kl. V podlegają badaniom przesiewowym służącym weryfikacji problemów zdrowotnych, społecznych, szkolnych. Otrzymują wniosek do lekarza.
  • Dzieci z problemami zdrowotnymi ,niepełnosprawnościami są badani w gabinecie pielęgniarki/higienistki szklonej.
  • Pielęgniarka/higienistka nie zwalnia uczniów z lekcji, zawiadomienia o złym samopoczuciu  telefonicznie przekazuje rodzicom.

Dokumentacja kart zdrowia ucznia po zmianie lub ukończeniu szkoły przekazywane są za potwierdzeniem do piel./higien. szkolnej innej szkoły lub do przychodni lekarza poz.

Wszystkie  badania u dzieci są wykonywane w gabinecie pielęgniarki szkolnej z zachowaniem wymogów sanitarnych, w poszanowaniu intymności i godności. Wg. woli rodzica może być wykonane w jego obecności. W gabinecie pielęgniarki  uczeń może szukać pomocy w przypadku urazów i złym samopoczuciu a także w innych trudnych sytuacjach.

W wypadku braku zgody na w/w świadczenia wymagana jest wola sprzeciwu od rodziców/opiekunów.

Lucyna Klasicka
Pielęgniarka szkolna