Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Sekretariat email:   sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email:  szkola.rzeszow@pijarzy.pl
Wicedyrektor email:  dyrekcja.rzeszow@pijarzy.pl
tel:   +48 690 499 895 (17) 770 72 86,  
Konsultacje (umawiane przez sekretariat): o. Dyrektora - czw. 14:00-17:00, p. Wicedyrektor - śr. 15:00-17:00

Szkoła Zakonu Pijarów – Obiady

Zasady korzystania ze stołówki

Zasady korzytania ze stołówki szkolnej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że obiady w Publicznej Szkole podstawowej Zakonu Pijarów będą wydawane od dnia

07 września 2020r.

Koszt obiadów w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

Zupa (I danie) – 5zł

2 danie – 10zł

Cały obiad (1 i 2 danie) – 12zł

Deklaracje obiadowe, które są dostępne na stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Rzeszowie – należy składać
do 04 września 2020 (piątek) mailem obiady.kalasancjusz@gmail.com lub do wychowawcy.

Deklaracje obiadowe są zobowiązani złożyć rodzice dzieci, które wcześniej nie korzystały ze stołówki.

Rodzice dzieci, które rezygnują z korzystania ze stołówki proszeni są
o złożenie pisemnej rezygnacji oraz sprawdzenie rozliczenia za poprzedni rok szkolny. W innym przypadku dziecko zostanie wpisane na listę osób korzystających z obiadów w roku szkolym 2020/2021 oraz obciążone kosztami przygotowania obiadu.

Koszty obiadów, jadłospis oraz zgłaszanie nieobecności będą umieszczane
i rozliczane w programie https://edziecko.edu.pl – sposób logowania nie uległ zmianie. Login to pesel dziecka, hasło to imię dziecka pisane dużą literą.

Zaktualizowane dane użytkowników zostaną umieszczone w aplikacji do 07 września 2020r

Zgłaszanie nieobecności dziecka jest możliwe TYLKO przez aplikację https://edziecko.edu.pl do godziny 8.30 w dniu nieobecności dziecka. Inne formy zgłaszania nieobecności nie będą uwzględniane, co oznaczy dla Pańswta pokrycie kosztów przygotowania obiadu dla dziecka mimo jego nieobecności.

Wszelkie nadpłaty bądź niedopłaty zostają przeniesione razem z dzieckiem
z poprzedniego roku szkolnego.