Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Sekretariat email:   sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email:  szkola.rzeszow@pijarzy.pl
Wicedyrektor email:  dyrekcja.rzeszow@pijarzy.pl
tel:   +48 690 499 895 (17) 770 72 86,  
Konsultacje (umawiane przez sekretariat): o. Dyrektora - czw. 14:00-17:00, p. Wicedyrektor - śr. 15:00-17:00

Szkoła Zakonu Pijarów - Aktualności

Zebrania dla chętnych rodziców

Zebrania dla chętnych rodziców klas 0-3 odbędą się 27.01. od godz. 17:00 do 19:00

BARDZO PROSIMY ABY UMAWIAĆ SIĘ Z WYCHOWAWCAMI I INNYMI NAUCZYCIELAMI PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY, ABY UNIKNĄĆ DUŻEJ ILOŚCI OSÓB W JEDNYM CZASIE. 

Wychowawcy będą pełnili dyżur w salach swoich klas, pozostali nauczyciele mają wyznaczone sale (listy nauczycieli i sal znajdują się na tablicach ogłoszeń w strefach rodzica).

Konsultacje dla chętnych rodziców klas 4-6 odbędą się 28.01. od godz. 17:00 do 19:00 

BARDZO PROSIMY ABY UMAWIAĆ SIĘ Z WYCHOWAWCAMI I INNYMI NAUCZYCIELAMI PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY, ABY UNIKNĄĆ DUŻEJ ILOŚCI OSÓB W JEDNYM CZASIE. 

Wychowawcy będą pełnili dyżur w salach swoich klas, pozostali nauczyciele mają wyznaczone sale (listy nauczycieli i sal znajdują się na tablicach ogłoszeń w strefach rodzica).

!!! Przypominamy o zasłanianiu nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego!!!