Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Sekretariat email:   sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email:  szkola.rzeszow@pijarzy.pl
Wicedyrektor email:  dyrekcja.rzeszow@pijarzy.pl
tel:   +48 690 499 895 (17) 770 72 86,  
Konsultacje o. Dyrektora - czw. 14:00-17:00 (umawiane przez sekretariat), p. Wicedyrektor - śr. 15:00-17:00

Szkoła Zakonu Pijarów - Aktualności

Kilka słów o herbie szkoły

Herb jest znakiem szkół pijarskich. Zawiera i łączy w sobie wiele istotnych elementów. Łaciński napis Militia Reginae Scholarum Piarum oznacza Armię Królowej Szkół Pobożnych. W centralnej części został umieszczony symbol Maryi jako Bożej Matki. Wskazuje on na wychowywanie dzieci w  pijarskich szkołach w duchu religii chrześcijańskiej. Przypomina także pierwszą na świecie bezpłatną szkołę otwartą przez Założyciela pijarów, św. Józefa Kalasancjusza oraz oddanie tego dzieła pod opiekę Maryi. Matka Boża to Królowa i Patronka Szkół Pobożnych, dlatego w górnej części herbu znajduje się korona. W herbie każdej pijarskiej szkoły charakterystyczne jest to, że zawiera on symbol miasta. W przypadku naszej placówki jest to litera ’R’ w dolnej części herbu, symbolizująca Rzeszów.