Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Sekretariat email:   sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email:  szkola.rzeszow@pijarzy.pl
Wicedyrektor email:  dyrekcja.rzeszow@pijarzy.pl
tel:   +48 690 499 895 (17) 770 72 86,  
Konsultacje o. Dyrektora - czw. 14:00-17:00 (umawiane przez sekretariat), p. Wicedyrektor - śr. 15:00-17:00

Szkoła Zakonu Pijarów – Kadra

Dyrekcja

o. Mariusz Siódmiak SP

Dyrektor

Bożena Zwierzyńska-Kret

p.o. Wicedyrektor

Nauczyciele

Aleksandra Bogusz

Edukacja wczesnoszkolna 1 A

Justyna Kochmańska

Edukacja wczesnoszkolna 1 B

Paulina Superson

Edukacja wczesnoszkolna 1 C

Kinga Drozd

Edukacja wczesnoszkolna 1 D

Klaudia Zięba

Edukacja wczesnoszkolna 2 A

Anna Binko

Edukacja wczesnoszkolna 2 B

Ewelina Kielar

Wychowanie przedszkolne „O” A

Ewelina Rzucidło

Wychowanie przedszkolne „O” A

Justyna Takuśki

Wychowanie przedszkolne „O” A

Katarzyna Tarnawska

Wychowanie przedszkolne „O” B

Katarzyna Włoch

Wychowanie przedszkolne „O” B

Fatima Argasińska

Matematyka 5 A i 5 B

Agnieszka Płonka

Matematyka 4 A i 4 B

Monika Duda

Język hiszpański 5 A i 5 B

Paweł Ważny

Język angielski klasy 1 i 5

Magdalena Wróbel

Język angielski klasy „0” , 2 i 4

Agnieszka Gliwa

Wychowanie fizyczne klasy 1, 2 i 4 A

Marcin Kędzior

Wychowanie fizyczne 4 A , 5 A i 5 B

Ilona Kruk

Przyroda i Biologia

Piotr Kilar

Geografia

Dawid Wojtaszek

Informatyka, Technika i Robotyka

Dariusz Kosak

Świetlica, Chór, Muzyka

Gabriela Wąsacz

Muzyka

Małgorzata Stopyra

Świetlica, Plastyka

o. Bartłomiej Koszyk SP

Religia

o. Mariusz Kożuchowski SP

Religia

Beata Śmiałek

Język polski klasy 5

Ewa Żukowska-Śliwa

Język polski klasy 4

Tomasz Piróg

Świetlica

Tomasz Pietrasiewicz

Świetlica

Pracownicy niepedagogiczni