Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33, 35-323 Rzeszów
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Sekretariat email:   sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email:  szkola.rzeszow@pijarzy.pl
Wicedyrektor email:  dyrekcja.rzeszow@pijarzy.pl
tel:   +48 690 499 895 (17) 770 72 86,  
Konsultacje (umawiane przez sekretariat): o. Dyrektora - czw. 14:00-17:00, p. Wicedyrektor - śr. 15:00-17:00

Szkoła Zakonu Pijarów - Aktualności

BohaterOn – włącz historię

Nasza szkoła bierze udział w projekcie:

BohaterOn – włącz historię 

 Jest to ogólnopolska kampania polegająca  

na pisaniu kartek, listów  

lub laurek do żyjących Powstańców Warszawskich. 

Każdy, kto chce uhonorować bohaterów, walczących  

za naszą wolność, może napisać list lub wykonać własnoręcznie kartkę czy laurkę dedykowaną Powstańcom.  

Nauczyciele w ramach tego projektu przeprowadzą lekcje na temat Powstania Warszawskiego, a uczniowie mogą napisać  

do bohaterskich świadków historii.

Kartki zostaną wysłane i przekazane Powstańcom.

Więcej o akcji na stronie:

https://bohateron.pl/