Author: o. Dyrektor

Zebrania dla chętnych rodziców klas 0-3 odbędą się 17.03. od godz. 17:00 do 19:00 BARDZO PROSIMY ABY UMAWIAĆ SIĘ Z WYCHOWAWCAMI I INNYMI NAUCZYCIELAMI PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY, ABY UNIKNĄĆ DUŻEJ ILOŚCI OSÓB W JEDNYM CZASIE.  Wychowawcy będą pełnili dyżur w salach swoich klas, pozostali nauczyciele mają...

 W ostatni weekend uczeń naszej szkoły Dawid Mróz z klasy 4b brał udział w 8 Grand Prix Polski W Brazylijskim Jiu Jitsu i zajął 1 miejsce....

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie w celu uczczenia setnej rocznicy urodzin poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz w ramach obchodów Roku K.K. Baczyńskiego ogłoszonego przez Sejm RP. Wyznaczone działania będą organizowane...

W zakładce rekrutacja/wyniki rekrutacji pojawiała się lista dzieci przyjętych do klasy "0" i 1 w roku szkolnym 2021/2022....