Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów
Osoba kontaktowa
o. Mariusz Siódmiak SP

tel: +48 668 864 701
e-mail: szkola.rzeszow@pijarzy.pl

Etapy budowy szkoły – Ogólne założenia

Ogólne założenia

Budynek szkoły posiada trzy kondygnacje użytkowe oraz kondygnację techniczną. W kondygnacji podziemnej znajdują się szatnie odzieży wierzchniej oraz sale zajęć sportowych, sala gimnastyczna, pomieszczenia zająć ruchowych oraz zaplecze techniczne i garaż z trzema miejscami postojowymi. Na parterze i kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano klasy, sanitariaty, stołówkę i pomieszczenia administracyjne. W części wschodniej budynku są pomieszczenia mieszkalne dla gości. Obiekt realizowany będzie w dwóch etapach. Parter oraz piętro w północno-zachodniej części budynku, przeznaczone na liceum, realizowane będą w drugim etapie.

Zespół „A”– Budynek dydaktyczny. Kształt budynku w rzucie to wydłużona litera L. Część krótsza (stopka) mieści w przyziemiu szatnie, a na kondygnacjach nadziemnych sale lekcyjne. Budynek trzykondygnacyjny.

 

Zespół „B” – Budynek dydaktyczny. Budynku w rzucie ma kształt prostokąta. Ta część obiektu projektowana jest dwuetapowo. Etap I to budynek parterowy jednokondygnacyjny o wysokości kondygnacji 4.08 m. Na tym etapie w zespole B na części zlokalizowano sale zajęć sportowych z zapleczem, na drugiej pomieszczenia technologiczne (wentylatornie) oraz pomieszczenie garażowe.

 

Zespół „C” – Budynek dydaktyczny. Budynek w rzucie ma kształt wydłużonego prostokąta. W przyziemiu mieszczą się szatnie i pomieszczenia magazynowe. Na kondygnacjach nadziemnych sale lekcyjne oraz pokoje nauczycielskie. Na ostatniej (czwartej kondygnacji) mieszczą się pomieszczenia drugiej wentylatorki. Budynek trzykondygnacyjny, a na części czterokondygnacyjny.

 

Zespół „D” – Sala gimnastyczna z przylegającym zapleczem D2 oraz zespołem wejściowym D1. Sala gimnastyczna jest jednonawową jednokondygnacyjną częścią obiektu. W rzucie ma kształt prostokąta, wysokość sali wynosi 9.0 m.

 

Zespół „D1” – Budynek z zespołem wejściowym. Ta część budynku w rzucie ma kształt teownika (litera T). W części tej w przyziemiu i parterze mieści się reprezentacyjny holl, a na kondygnacji w poziomie +3.40 m pomieszczenia administracyjne. Budynek trzykondygnacyjny.

 

Zespół „D2” – Zaplecze sali gimnastycznej. Ta części budynku w rzucie ma kształt prostokąta. W części tej w przyziemiu mieszczą się pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, wantylatornia oraz pomieszczenia socjalne przynależne do sali gimnastycznej. Budynek jednokondygnacyjny.

 

Zespół „E” – Część socjalna ze stołówką oraz częścią mieszkalną. Budynek w rzucie ma kształt zetowy. W przyziemiu, mieszczą się na jednej części sale zajęciowe z zapleczem socjalnym, drugiej pokoje gościnne. Na kondygnacji drugiej pomieszcznia stołówki z salą jadalną oraz pokoje gościnne. Na ostatniej kondygnacji mieszczą się pomieszczenia biblioteki z czytelnią oraz pokoje gościnne. Budynek trzykondygnacyjny.