Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów
Osoba kontaktowa
o. Mariusz Siódmiak SP

tel: +48 668 864 701
e-mail: szkola.rzeszow@pijarzy.pl

Szkoła Zakonu Pijarów – Nowa szkoła

Nowa szkoła

 • budujemy szkołę podstawową 8 – klasową
 • na każdym poziomie będą cztery oddziały, każdy po 24 uczniów
 • zapowiadamy rozszerzoną siatkę godzin dydaktycznych
 • od klasy piątej będziemy nauczać drugiego języka obcego
 • przedstawiamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • wprowadzimy dziennik elektroniczny i platformę edukacyjną
 • wspólnotę szkolną utworzy około 800 uczniów
 • w naszym zespole będą dwa oddziały przedszkolne
 • w kompleksie edukacyjnym znajdzie się 4-letnie liceum (etap II )

W naszej szkole znajdują się:

 • w pełni wyposażone sale lekcyjne, między innymi w projektor multimedialny, nagłośnienie, wentylację mechaniczną i zaplecze
 • pracownie: informatyczna, geografii i biologii, do zajęć technicznych, muzyczna, katechetyczna- kaplica- sala sportowo-widowiskowa ze sceną teatralną
 • wydzielone strefy dla edukacji wczesnoszkolnej i uczniów starszych
 • wygodne przestrzenie rekreacji i pomieszczenia świetlicowe
 • wewnętrzne zielone patio szkolne
 • stołówka
 • biblioteka z czytelnią i mediateką
 • gabinety zajęć kompensacyjnych, psychologa, lekarza, duszpasterza szkoły
 • winda dla osób niepełnosprawnych
 • boisko zewnętrzne i plac zabaw