Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów
Sekretariat email: sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email: szkola.rzeszow@pijarzy.pl
tel: +48 690 499 895

Szkoła Zakonu Pijarów – Kadra

Kadra

Dyrekcja

o. Mariusz Siódmiak SP

Dyrektor

Nauczyciele

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Pracownicy niepedagogiczni

Janina Kowalska

Sekretarz szkoły

Janina Kowalska

Księgowa

Janina Kowalska

Kadry, płace

Janina Kowalska

Konserwator

Janina Kowalska

Konserwator

Janina Kowalska

Portier

Janina Kowalska

Portier

Janina Kowalska

Usługi czystościowe

Janina Kowalska

Usługi czystościowe

Janina Kowalska

Pielęgniarka