Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów
Sekretariat email: sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
O. dyrektor email: szkola.rzeszow@pijarzy.pl
tel: +48 690 499 895

Szkoła Zakonu Pijarów – Kadra

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2019 / 2020

Dyrekcja

Janina Kowalska

Dyrektor

Janina Kowalska

Dyrektor

Janina Kowalska

Dyrektor

Nauczyciele

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel

Janina Kowalska

Nauczyciel