Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów

im. św. Józefa Kalasancjusza w Rzeszowie

ul. Bałtycka 33
35-323 Rzeszów
Sekretariat email: sekretariat.rzeszow@pijarzy.pl
o. Dyrektor email: szkola.rzeszow@pijarzy.pl
tel: +48 690 499 895

Szkoła Zakonu Pijarów – Biblioteka

Godziny otwarcia

Regulamin biblioteki
  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni.
  3. Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.
  4. Książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
  5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić taką samą lub wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o tej samej wartości co książka zagubiona/zniszczona.
  6. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w określonym terminie (o terminie informujemy na stronie szkoły).
  7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.